Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΙΟΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος

Πέρασαν τριάντα δύο χρόνια από τότε, όταν η Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών  Eρευνών, νεαρή ακόμη (ιδρύθηκε το 1975), πραγματοποίησε, το 1986, το Πέμπτο (Ε΄) Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, οι εργασίες του οποίου έλαβαν χώρα και τότε στο Αργοστόλι, στο Ληξούρι και στα Κουρκουμελάτα. Η συμμετοχή στο εν λόγω Συνέδριο υπήρξε αξιόλογη. Οι Σύνεδροι ξεπέρασαν τους 200 με σημαντική τη συμμετοχή ξένων έτσι ώστε δικαίως το Πέμπτο Πανιόνιο καθιερώθηκε, τότε, ως Διεθνές. Πρόκειται για χαρακτηρισμό, που, ως γνωστόν, διατηρήθηκε εν πολλοίς και στα ακολουθήσαντα Πανιόνια Συνέδρια.

Οι τέσσερις τόμοι των εργασιών του Συνεδρίου αυτού, που τυπώθηκαν σχεδόν αμέσως μετά τη λήξη του, νομίζω πως χάραξαν ασφαλή την πορεία στην περαιτέρω έρευνα τη σχετική με τον επτανησιακό βίο και πολιτισμό. Τότε, στην καταληκτήρια ομιλία μου, στην οποία εκτέθηκαν τα συμπεράσματα των εργασιών του Συνεδρίου, υπογραμμίσθηκε το περιορισμένο ποσοστό ανακοινώσεων των βασισμένων στα κλειστά ή υποτυπωδώς λειτουργούντα Αρχεία της Επτανήσου. Σήμερα, μετά την παρέλευση τριών και πλέον δεκαετιών, τα Ιστορικά Αρχεία της Επτανήσου είναι οργανωμένα ως δημόσιες υπηρεσίες και ανεκτά στελεχωμένα, ενώ το υλικό τους έχει ήδη ψηφιοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος. Σημαντική είναι, οπωσδήποτε, η νέα κατάσταση των αρχειακών θυλάκων για την περαιτέρω έρευνα του επτανησιακού χώρου. Στις θεματικές των συνέδρων, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα, δεν υστερούν οι ανακοινώσεις που στηρίζονται σε αρχειακές σειρές των Αρχείων του Ιονίου: της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς, της Λευκάδας, της Ιθάκης, των Κυθήρων και σε ό,τι έμεινε και σώθηκε από το άλλοτε πλουσιότατο Αρχείο της Ζακύνθου, που, ως γνωστόν, υπέστη τις συνέπειες των σεισμών του 1953 και της φωτιάς που επακολούθησε.

Σήμερα στο Ενδέκατο (ΙΑ΄) Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο επισημαίνεται, δυστυχώς, έντονη η απουσία διακεκριμένων προσωπικοτήτων εκείνης της εποχής. Ενδεικτικά σημειώνω τον ακαδημαϊκό και διακεκριμένο βυζαντινολόγο Διονύσιο Α. Ζακυθηνό, που υπήρξε, τότε, ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, τον πολύν Κ. Θ. Δημαρά, τον εμπνευσμένο ιστορικό Νίκο Σβορώνο, τον Γιώργο Σαββίδη, τον Ζακύνθιο Διον. Ζήβα, τον ιστορικό Σπύρο Ασδραχά και τους δικούς μας Κεφαλονίτες: τον διεθνούς εμβέλειας λαογράφο πανεπιστημιακό καθηγητή Δημήτριο Σωτ. Λουκάτο, τον διακεκριμένο φιλόλογο νεοελληνιστή Γιώργο Γ. Αλισανδράτο, τον ιστορικό Σπύρο Λουκάτο, τον ακαδημαϊκό Σπύρο Αντ. Ευαγγελάτο, το αξιόλογο στέλεχος της Εταιρείας  Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών και άλλοτε πρόεδρο αυτής πανεπιστημιακό καθηγητή Γεράσιμο Η. Πεντόγαλο, τον αρχαιολόγο Πέτρο Καλλιγά και τόσους άλλους, που άφησαν, ωστόσο, τον αμητό της εργασίας τους μνημειώδη κληρονομιά στους μεταγενεστέρους. Τιμούν, βέβαια, με την παρουσία τους και την επιστημονική συμμετοχή τους και το ΙΑ΄ Πανιόνιο Συνέδριο ισάξιες προσωπικότητες υψηλού κύρους, ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, γνωστοί ερευνητές του Επτανησιακού βίου και πολιτισμού, Έλληνες και ξένοι. Η πλούσια και αξιόλογη επιστημονική συμβολή τους, που θα δημοσιευθεί, μετά τη λήξη του Συνεδρίου, σε σειρά τόμων, θα καταστεί, οπωσδήποτε, εφαλτήριο και ασφαλής αφετηρία στους νέους θεράποντες της επιστήμης, στις γενιές που ακολουθούν, σ΄ όσους έρχονται να αντικαταστήσουν τους παρόντες.

Ο θεσμός των Πανιονίων Συνεδρίων καθιερώθηκε το 1914 με στόχο την έρευνα και τη μελέτη του επτανησιακού βίου και πολιτισμού. Το πρώτο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα με την παρουσία του τότε Βασιλέως Κωνσταντίνου, του διαδόχου Γεωργίου, του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, του τότε προέδρου της Βουλής Κ. Ζαβιτζιάνου, των Μητροπολιτών, των Νομαρχών και των Δημάρχων της Επτανήσου. Πρόεδρος του Πρώτου Πανιονίου ήταν ο Ιστορικός Σπυρίδων Λάμπρος, τότε καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Δεύτερο Πανιόνιο Συνέδριο συνήλθε στην Ιθάκη κατά το χρονικό διάστημα 26-28 Αυγούστου 1938 με την πρωτοβουλία και την οργάνωση της Εταιρείας Επτανησιακών Μελετών. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και οι εθνικές περιπέτειες που ακολούθησαν δεν επέτρεψαν νωρίτερα τη σύγκλησή του. Με το Δεύτερο Πανιόνιο συνδέεται η ανακάλυψη του τάφου του ποιητή Ανδρέα Κάλβου στην Αγγλία και οι πρώτες ενέργειες για την ανακομιδή των οστών του στη γενέθλια γη, στη Ζάκυνθο. Λόγω του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, τα Πρακτικά του Συνεδρίου αυτού δημοσιεύθηκαν, δυστυχώς, 30 χρόνια αργότερα.

Το Τρίτο Πανιόνιο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε 27 χρόνια αργότερα, το 1965, λόγω του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και γενικότερα των εθνικών περιπετειών της δεκαετίας 1939-1949, και εξαιτίας βεβαίως του γεγονότος ότι δεν υπήρχε φορέας για την οργάνωσή του. Τη φροντίδα για την οργάνωσή του ανέλαβε η Επιτροπή Εορτασμού της Εκατονταετηρίδας της Ενώσεως της Επτανήσου. Το Συνέδριο αυτό υπήρξε περιφερόμενο. Άρχισε τις εργασίες του από την Κέρκυρα, τις συνέχισε στην Κεφαλονιά και τις τερμάτισε στη Ζάκυνθο. Πρόεδρος του εν λόγω Συνεδρίου υπήρξε ο Ακαδημαϊκός και διεθνούς φήμης βυζαντινολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Διον. Α. Ζακυθηνός. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου τυπώθηκαν σε δύο ογκώδεις τόμους.

Το Τέταρτο Πανιόνιο οργανώθηκε από την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών και πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα ύστερα από 13 χρόνια, το 1978, με πρόεδρό του και πάλιν τον Ακαδημαϊκό Διον. Α. Ζακυθηνό και με συμμετοχή αρκετών συνέδρων από τους οποίους οι 6 ήταν ξένοι. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου αυτού εκδόθηκαν από την οργανώτρια Εταιρεία των Κερκυραϊκών Σπουδών, πρόεδρος της οποίας ήταν ο Κωνσταντίνος Δαφνής. Η καταληκτήρια ολομέλεια του Συνεδρίου αυτού ανέθεσε, με ομόφωνη απόφασή της, την οργάνωση του Πέμπτου Πανιονίου Συνεδρίου στην Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών και τα παρόντα εκεί μέλη της -ως σύνεδροι- Γεράσιμος Πεντόγαλος (αντιπρόεδρος τότε της Εταιρείας) και Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος (γεν. γραμματέας) αποδέχθηκαν την πρόταση.

Οι ευνοϊκότερες ευτυχώς εθνικές και πολιτιστικές συνθήκες επέτρεψαν στην Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών να προχωρήσει στην οργάνωση του Πέμπτου Πανιονίου σε συντομότερο χρονικό διάστημα από τα προηγούμενα. Έτσι μόνο 8 χρόνια από την πραγματοποίηση του Τετάρτου, πραγματοποιήθηκε, τον Μάιο (17-21) του 1986 και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της ΄Ενωσης, το Πέμπτο Πανιόνιο Συνέδριο.

Μετά το Ε΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο ακολούθησαν: το ΣΤ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Ζάκυνθος, Σεπτέμβριος 1997), που οργανώθηκε από το Κέντρο Μελετών του Ιονίου και την Εταιρεία Ζακυνθιακών Σπουδών, τα Πρακτικά του οποίου δημοσιεύθηκαν σε 4 τόμους (2000-2004).

Το Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο (Λευκάδα, Μάιος 2002), οργανώθηκε από την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών και τα Πρακτικά του δημοσιεύθηκαν σε 2 τόμους (2004).

Το Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κύθηρα, Μάιος 2006), οργανώθηκε από την Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών και τα Πρακτικά του δημοσιεύθηκαν σε 6 τόμους (2009).

Το Θ΄ Πανιόνιο Συνέδριο (Παξοί, Μάιος 2010), οργανώθηκε από την Εταιρεία Παξινών Μελετών και τα Πρακτικά του δημοσιεύθηκαν σε 2 τόμους (2014).

Το Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα, 30.4.2014- 4.5.2014), οργανώθηκε από την Εταιρία Κερκυραϊκών Σπουδών, η προσέλευση επιστημόνων ήταν πολύ μεγάλη και η έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί [έχουν ήδη κυκλοφορήσει 5 τόμοι (2015-2018) και αναμένονται οι υπόλοιποι].

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s